Skip to main content

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie RODO.

 1. Administratorem Danych jest:

  FOLDEKOR Robert Szewczyk
  ul. Wiśniowa 6/10 lok.43
  02-563 Warszawa, województwo mazowieckie
  e-mail: foldekor@foldekor.pl, telefon: 502 751 377

 2. Jakie dane przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane, które dobrowolnie Państwo podają w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności:

  • dane kontaktowe (w tym osobowe) przekazywane przez Państwa poprzez wysyłanie poczty elektronicznej na adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych,
  • dane kontaktowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie poprzez korzystanie z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych,
  • dane osobowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie w postaci dokumentów rekrutacyjnych (CV, Życiorys, list motywacyjny) na adresy e-mail podane na naszej stronie, pocztą tradycyjną bądź dostarczone przez Państwa osobiście do naszej siedziby.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych.

  Przekazywane przez Państwa dobrowolnie dane kontaktowe (w tym osobowe) poprzez adresy e-mail, lub formularze kontaktowe zamieszczone na naszych stronach przetwarzamy w następujących celach:

  • odpowiedzi na zapytania handlowe,
  • nawiązanie współpracy handlowej – w tym wysyłka ofert handlowych (na Państwa prośbę),
  • realizacji procesów zamówienia,
  • realizacja procesów reklamacji,
  • w przypadku zamieszczanych ofert pracy – realizacji bieżących procesów rekrutacji.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  Korespondencja e-mail oraz tradycyjna:

  • w przypadku danych przekazywanych poprzez formularze kontaktowe – wyrażona przez Państwa zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • niezbędność danych do świadczenia usługi (np.: odpowiedź na zapytanie ofertowe, wystawienie faktury, zamówienia) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • pozostałe cele – prawnie uzasadniony interes administratora danych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Rekrutacja:

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu Pracy),
  • dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

  Cel przetwarzania danych osobowych.
  Dane nieosobowe w postaci plików czy logów serwera przetwarzamy w celach:

  • usprawnienia i polepszenia działania strony internetowej,
  • statystycznych – do monitorowania ruchu na stronie, w celu administracji serwisem www,
  • w celach zapewnienia bezpieczeństwa działania serwisu.
 5. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

  Nie ma takiej potrzeby. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą się Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, bądź poprzez adres/adresy e-mail podane na naszej stronie.

  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków,
  • inni odbiorcy danych – podwykonawcy, firmy kurierskie,
  • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 6. Przekazywanie danych innym podmiotom.

  W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków,
  • inni odbiorcy danych – podwykonawcy, firmy kurierskie,
  • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowania.
 7. Czas przetwarzania danych.

  Okres przechowywania danych zależy od celu ich przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

 8. Prawa użytkownika strony internetowej.

  W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
  • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

  Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych.

  W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z administratorem.

 9. Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w formie pisemnej